Sadržaj

Kodovi za štetnih organizama

 

Objašnjenje skraćenica

Otpornost naših sorti označena je kodovima. U ovom odlomku objašnjeni su različiti kodovi po kulturama.